(( Memperbaiki Diri Dengan Al-Qur'an dan As-Sunah ))

Mata Pelajaran

MATA PELAJARAN

PESANTREN LANSIA & PENSIUNAN "AR-RAIHAN"

Tahun 2009 – 2010

A. BELAJAR 4 HARI


Hari


Jam pelajaran


Mata pelajaran


Kitab


Pengampu

Senin13.30 – 14.30NahwuMuktarotAbu Umair, S. Pd. I
15.30 – 16.30Kitabah& Qiro'ahSilsilahLalu Purna
Selasa13.30 – 14.30ShorofSilsilahLalu Purna
15.30 – 16.30Tafsir & Terjemah LafdiyahJuz 'AmmaAbu Umair, S. Pd. I
Rabu13.30 – 14.30AqidahKhud 'aqidatakaAmmi Nur. B, ST
15.30 – 16.30FiqihMinhajussunahAmmi Nur. B, ST
Kamis13.30 – 14.30NahwuMuktarotAbu Umair, S. Pd. I
15.30 – 16.30Iqro', tahsin & tajwidIqro'M. Safrun

B. BELAJAR CUMA 2 HARI


Hari


Jam pelajaran


Mata pelajaran


Kitab


Pengampu


?

13.30 – 14.30ShorofSilsilahLalu Purna
15.30 – 16.30Tafsir & Terjemah LafdiyahJuz 'AmmaAbu Umair, S. Pd. I

?

13.30 – 14.30NahwuMuktarotAbu Umair, S. Pd. I
15.30 – 16.30Kitabah& Qiro'ahSilsilahLalu Purna

NB;
  1. Bagi yang memilih 2 hari otomatis mata pelajarannya berbeda dengan yang memilih 4 hari.

  2. Mata pelajaran yang 2 hari mungkin ada tambahan pelajaran.

  3. Buku pelajaran dibebankan kepada santri Lansia.

  4. Santri Lansia diharapkan tepat waktu.
                                                                                                                                                     Yogyakarta.19 Oktober 2009

Mengetahui

Ketua Pesantren

Abu Umair, S. Pd. I

[slideshow]

0 Response to "Mata Pelajaran"

Post a Comment